Francuskie Ministerstwo Zdrowia donosi, że „80% drobnoustrojów przenoszonych jest przez dłonie w wyniku bezpośredniego kontaktu lub dotykania skażonych przedmiotów i powierzchni, a następnie przykładania dłoni do twarzy”. Problematyka ta, tak doskonale znana od lat w środowisku medycznym, w ostatnim czasie, w obliczu kryzysu COVID-19, stała się ważna w oczach wszystkich. Okazuje się, że staliśmy się znacznie bardziej wrażliwi na higienę rąk i nie tylko, zwłaszcza w budynkach użyteczności publicznej (szkołach, biurowcach, centrach handlowych, kinach, itp.), gdzie sanitariaty są przestrzenią wspólną, a mieszanie się populacji jest naturalnie dużo większe. Znaczne zwiększenie częstotliwości mycia rąk to z pewnością zdrowy nawyk, ale ma on również inne, mniej przyjemne konsekwencje, które odbijają się nie tylko na kieszeni administratorów obiektów publicznych, ale także na środowisku. Jak zatem poradzić sobie z nadmiernym zużyciem wody w obiektach użyteczności publicznej bez uszczerbku na higienie i bezpieczeństwie użytkowników? Z pomocą przyjdą urządzenia i armatura uruchamiane bez kontaktu z dłonią. Oto czas rozwiązań elektronicznych, które, dzięki wyspecjalizowanym funkcjonalnościom zapewnią nie tylko higienę na najwyższym poziomie, ale również znaczne oszczędności wody.

 

łazienka publiczna delabie

 

Woda cenniejsza niż złoto

Woda jest cennym zasobem, a w budynkach użyteczności publicznej jej średnie zużycie jest o 50% większe niż to mierzone w domu i wynosi 200 litrów dziennie na osobę, a w niektórych wyspecjalizowanych jednostkach (szpitale, uzdrowiska itp.) zużycie to może przekroczyć nawet 500 litrów dziennie na osobę. To naturalna konsekwencja tego, że zachowanie użytkownika, który nie jest obciążony fakturą za wodę, jest inne, a usterki lub przecieki w budynkach użyteczności publicznej są zgłaszane i naprawiane rzadziej lub mniej sprawnie niż u osoby prywatnej. Zważywszy, że wcześniej myliśmy ręce zazwyczaj 4 lub 5 razy dziennie, a ostatnio co najmniej 12 razy dziennie, te dane są alarmujące zarówno w kontekście ekologicznym, jak i ekonomicznym.

 

Elektronika w służbie oszczędności

 

łazienka publiczna delabie
Porównanie zużycia wody w przypadku tradycyjnej baterii umywalkowej i baterii umywalkowej DELABIE

 

W tym kontekście widać jak na dłoni, że coraz ważniejsza staje się ochrona środowiska i zasobów naturalnych. To sprawia, że rozwiązania elektroniczne DELABIE stanowią idealną odpowiedź na tę problematykę, pozwalając administratorom obiektów publicznych na optymalizację rachunków za wodę i dbanie o środowisko bez uszczerbku na komforcie i bezpieczeństwie użytkowników. Jak to możliwe? W armaturze DELABIE wypływ wody ograniczony jest do 3 l/min w przypadku umywalek i 6 l/min w przypadku natrysków. Armatura elektroniczna zamyka się też automatycznie po zniknięciu z pola detekcji, również za każdym razem podczas namydlania. Dzięki tym dwóm parametrom, tj. ograniczonemu wypływowi i automatycznemu zamknięciu, elektroniczna armatura DELABIE pozwala zaoszczędzić do 90% wody w przypadku umywalek i do 80% wody w przypadku natrysków. 

 

łazienka publiczna delabie
90% oszczędności wody
Oszczędność wody w przypadku tradycyjnej baterii umywalkowej i baterii umywalkowej DELABIE

 

 

Jeśli chodzi natomiast o systemy spłukujące DELABIE, tu również elektronika oferuje wachlarz funkcjonalności zapewniających optymalizację wielkości wypływu wody. W przypadku pisuarów czas wypływu jest nastawiony na 3 sekundy (w przeciwieństwie do standardowych 7!) przy wypływie tylko 0,15 l/s. To już daje duże oszczędności, a to zużycie może być jeszcze bardziej zoptymalizowane dzięki możliwości regulacji wypływu, wyboru między trzema programami spłukiwania dostosowanymi do rodzaju pisuaru, a także zastosowaniu modeli z trybem intensywnym (wyłączność DELABIE), który automatycznie wykrywa okresy dużej frekwencji i odpowiednio adaptuje objętość spłukiwania. Tym samym, po każdym kolejnym użytkowniku uruchomi tylko krótkie spłukiwanie oczyszczające miskę pisuarową, a standardowe, całkowicie ją opłukujące i odnawiające jednocześnie wodę w syfonie, dopiero po ostatnim użytkowniku z kolejki. 
W przypadku WC, elektroniczny i „inteligentny” system spłukiwania automatycznie adaptuje wielkość spłukiwania do potrzeb, a także daje możliwość ustawienia trybu eko.

 

łazienka publiczna delabie
Zawór spłukujący TEMPOMATIC 4 DELABIE do pisuaru (model podtynkowy, Inox satynowy) - Pisuar Inox FINO DELABIE – Przegroda międzypisuarowa Inox AZA DELABIE

 

Higiena: dwa poziomy ryzyka...

W kwestii tak ważnej, jak higiena, jeśli chodzi o zagrożenie skażeniem, to istnieją dwa poziomy ryzyka, które identyfikuje się w sanitariatach obiektów publicznych. Pierwszy to higiena samego użytkownika, gdzie zagrożeniem jest dotyk potencjalnie zanieczyszczonych powierzchni, a tym samym bezpośrednie zetknięcie się z bakteriami lub wirusami. Drugi dotyczy natomiast higieny instalacji sanitarnej i związany jest z ryzykiem rozwoju bakterii w wodzie pozostającej w stagnacji (np. nieużywana instalacja lub zbiornik WC w zamkniętej szkole). W instalacji wody pitnej w sprzyjających warunkach namnażają się bakterie. Jedną z najbardziej znanych i jednocześnie najbardziej niebezpiecznych jest Legionella, która może powodować ciężkie infekcje płuc. Tym samym, np. dzieci po powrocie do szkoły po wakacjach, korzystając z natrysków lub WC, są narażone na kontakt z wodą, która może potencjalnie być źródłem zakażenia poprzez wdychanie aerozoli wodnych. Rozwiązania elektroniczne DELABIE, takie jak bezdotykowa armatura elektroniczna z gamy BINOPTIC DELABIE, chronią użytkownika przed zagrożeniem na obu tych poziomach.    

 

łazienka publiczna delabie
Armatura do umywalki TEMPOMATIC 4 DELABIE (model ścienny, na wodę zmieszaną)

 

…i dwa poziomy ochrony 

Higiena rąk pozostaje głównym orężem w walce z chorobotwórczymi drobnoustrojami. Armatura elektroniczna zapewnia jej optymalny poziom, ponieważ do uruchomienia, nie wymaga kontaktu z dłonią. Otwiera się automatycznie, gdy tylko przybliżymy dłonie do detektora i zamyka się również automatycznie po ich odsunięciu z pola detekcji, jak w przypadku armatury elektronicznej TEMPOMATIC 4 DELABIE do umywalki, lub po ponownym zbliżeniu do detektora w przypadku natrysków pracujących w trybie ON/OFF, np. panelu natryskowego SPORTING 2 DELABIE. Dzięki temu użytkownik w ogóle nie musi dotykać armatury i nie przenosi tym samym zarazków na dłoniach. 

Po drugie, w przypadku, gdy armatura nie jest uruchamiana regularnie i woda w instalacji nie jest odnawiana, co sprzyja rozwojowi bakterii, armatura elektroniczna DELABIE uruchomi automatyczne spłukiwanie okresowe przez około 60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia. Dzięki temu zapewniamy opróżnienie wody z instalacji, zapobiegamy jej stagnacji i, ponownie, chronimy użytkownika.

 

łazienka publiczna delabie

 

Zero kontaktu - 100% ochrony: bezpieczne spłukiwanie pisuarów

Jeśli chcemy maksymalnie uniknąć kontaktu z armaturą do umywalki czy natrysku, to jeszcze mniej mamy ochotę dotykać tej, w którą wyposażone są pisuary i WC. Dlatego właśnie firma DELABIE opracowała również bezdotykowe rozwiązania do spłukiwania, które eliminują ryzyko przenoszenia zarazków przez dłonie. Spłukiwanie odbywa się automatycznie i systematycznie po oddaleniu się z pola detekcji. Tym samym, czystość urządzeń sanitarnych i bezpieczeństwo użytkownika, a także jego komfort, są zapewnione przy każdym użyciu. 

 

łazienka publiczna delabie

 

Dodatkowo, podobnie jak w przypadku umywalek i natrysków, armatura spłukująca TEMPOMATIC 4 DELABIE do pisuaru wyposażona jest w funkcję spłukiwania okresowego, która, w razie przestojów, uruchomi się po 24 h od ostatniego użycia, zapewniając opróżnienie wody z instalacji i eliminując ryzyko stagnacji oraz proliferacji bakterii w jej wnętrzu. 

 

Spłukiwanie bezpośrednie do WC - innowacja w służbie ochrony

Ponadto, jeśli chodzi o WC, firma DELABIE proponuje wyłącznie systemy spłukiwania bezpośredniego, które z zasady są znacznie bardziej higieniczne niż rozwiązania zbiornikowe. W zbiorniku mamy od 6 do 9 l wody w stagnacji, co sprzyja odkładaniu się zanieczyszczeń i proliferacji bakterii. Systemy spłukiwania bezpośredniego do WC DELABIE funkcjonują bez zbiornika, eliminując tym samym problem stagnacji i rozwoju drobnoustrojów. Już dostępna jest na rynku nowość – elektroniczny zawór TEMPOMATIC Z SYSTEMEM PODWÓJNEGO URUCHAMIANIA DELABIE, który zapewnia automatyczne spłukiwanie po oddaleniu się użytkownika, jeśli nie użyje on przycisku. Ten „inteligentny” system umożliwia również wykrycie potrzeby małej lub dużej ilości wody do spłukiwania w zależności od potrzeb. Pozwala to zapewnić optymalną higienę urządzenia i instalacji, jednocześnie nie wymagając kontaktu z dłonią użytkownika, aby uruchomić spłukiwanie. 

 

łazienka publiczna delabie

 

Akcesoria - niezbędne uzupełnienie w walce o higienę dłoni

W kwestii higieny rąk, doskonałym uzupełnieniem dla armatury są również elektroniczne, całkowicie bezdotykowe akcesoria dla zapewnienia higieny DELABIE. Kostki mydła to siedlisko zarazków, dlatego też mydło w płynie i żel wodno-alkoholowy stały się ostatnio niezbędnymi produktami, aby zapewnić skuteczną higienę rąk. ELEKTRONICZNY DOZOWNIK MYDŁA DELABIE zwiększa tę skuteczność, dzięki bezdotykowemu działaniu. Jest również kompatybilny nie tylko z mydłem w płynie, ale również żelem wodno-alkoholowym. Wystarczy podłożyć dłoń pod dozownik, aby automatycznie podał on zaprogramowaną ilość mydła lub żelu.
Właściwa higiena rąk wymaga również skutecznego suszenia. Tutaj świetnie sprawdzi się suszarka HIGHFLOW DELABIE z intensywnym wydmuchem powietrza, która całkowicie bezdotykowo wysuszy dłonie w 10 do 12 sekund lub suszarka SPEEDJET 2 DELABIE, która dodatkowo posiada filtr HEPA zatrzymujący 99,99% zarazków znajdujących się w powietrzu. 

 

łazienka publiczna delabie

 

Zero kontaktu - 100% higieny: elektronika potrafi trzymać dystans

 

łazienka publiczna delabie

 

Kwestie higieny w budynkach użyteczności publicznej nie są nowe, zostały po prostu uwydatnione w związku z obecnym kryzysem sanitarnym. Pewne gesty zapobiegające rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, takie, jak częste mycie dłoni, stały się naszą codziennością i zwyczajem, a obiekty publiczne będą musiały się dostosować do nowej rzeczywistości. Celem jest zapewnienie maksymalnej higieny użytkownikom dzięki rozwiązaniom bezdotykowym i dbanie o utrzymanie instalacji w dobrej kondycji w przypadku tymczasowego zamknięcia obiektu. Wszystko to będzie się odbywać kosztem zużycia wody pitnej, a stawka będzie wysoka, ponieważ ten zasób jest cenny i jego zużycie nadal rośnie. Dlatego warto myśleć o budynkach użyteczności publicznej w sposób ekologicznie odpowiedzialny, proponując zrównoważone i proste systemy dystrybuujące odpowiednie ilości wody. Dzięki elektronicznym rozwiązaniom DELABIE oferującym dużą liczbę funkcjonalności, obiekty publiczne będą mogły przygotować się tak dobrze, jak to tylko możliwe, aby sprostać tym wyzwaniom i jednocześnie zadbać o środowisko i swoje finanse. 

Polecane produkty