Prawa autorskie

1. Właściciel strony

Właścicielem strony jest: HBH Spółka z ograniczona odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą pod adresem ul. św. Mikołaja 9, 62-080 Swadzim, Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS 0000405892, NIP 781 18 76 089, Regon 301996392

 

2. Prawa autorskie

Wszelkie materiały, w tym w szczególności treści i elementy graficzne, zamieszczone na niniejszej stronie internetowej są chronione przepisami z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym przede wszystkim prawami autorskimi i prawami własności przemysłowej, które przysługują administratorowi niniejszej strony internetowej. Materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być wykorzystywane bez uprzedniej i pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody administratora niniejszej strony internetowej.

Żadne z materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, w tym w szczególności treści lub elementy graficzne, nie stanowią oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów prawa. Mają one wyłącznie charakter informacyjny, nie zawsze są na bieżąco aktualizowane i mogą w każdym czasie podlegać zmianom. Żadna z osób prowadzących niniejszą stronę internetową lub zamieszczająca na niej informacje (niezależnie od ich formy) nie jest osoba upoważnioną do reprezentacji i/lub składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu i na rzecz administratora niniejszej strony internetowej lub któregokolwiek z podmiotów, o którym jest mowa na niniejszej stronie internetowej.