Moda na ekologię sprawia, że powstające budynki potrzebują minimalnej ilości energii do wytworzenia ciepła i ciepłej wody użytkowej. W tym celu nie tylko stosowane są nowoczesne materiały budowlane i technologie – dom ekologiczny swój początek ma już na etapie projektowania.

 

Budynek ekologiczny, czyli jaki?

Troska o ilość zasobów środowiska naturalnego w połączeniu ze świadomością zagrożeń wynikających z nieefektywnego korzystania z niskiej jakości węgla zasilającego domowe kotłownie sprawiają, że moda na ekologię staje się sposobem na życie, a nie przemijającym trendem.

 

dom ekologiczny

 

Współcześnie budowane domy znacznie różnią się od powstających jeszcze kilkanaście i kilkadziesiąt lat temu. Obecnie, zgodnie z wymogami prawa budowlanego, budynki muszą spełnić wymogi energooszczędności w zakresie wykorzystywanej na co dzień energii potrzebnej do ogrzewania i wytworzenia c.w.u.
Projektowane współcześnie energooszczędne budynki mają zwartą, kubistyczną formę z minimalną ilością przegród, a w celu umożliwienia działania ich instalacji wykorzystywane są odnawialne źródła energii.

 

dom pasywny

 

Budownictwo energooszczędne a pasywne

Dom pasywny to nowy standard wznoszenia obiektów budowlanych, który wyróżniają bardzo dobre parametry izolacyjne przegród zewnętrznych oraz zastosowanie szeregu rozwiązań, które zminimalizują zużycie energii w trakcie eksploatacji.

Nie wystarczy zatem zmodernizować zbudowany w przeszłości budynek poprzez ocieplenie go, by stał się ekologiczny, choć ilość energii potrzebnej do jego ogrzewania znacznie się zmniejszy.

W celu jego modernizacji należy również dokonać wymiany nieefektywnego pieca lub kotła węglowego starego typu, który generuje do atmosfery dużą ilość zanieczyszczeń na technicznie bardziej nowoczesny lub zamienić typ ogrzewania z węglowego na gazowy. Modernizacja ogrzewania mieszkań polega też na zastosowaniu pieców zasilanych energią elektryczną.
W tym momencie rodzi się ważne pytanie: przecież skoro energię elektryczną pozyskuje się ze spalania węgla, to czy działamy w duchu ekologii, wybierając ten sposób zasilania pieców wytwarzających ciepło? Tak, ponieważ zakłady wytwarzające energię elektryczną od lat były modernizowane i unowocześniane w taki sposób, aby generować jak najmniejszą ilość szkodliwych zanieczyszczeń.

 

projekt domu


Niestety, nawet jeśli w wiekowym domu zastosujemy izolację ścian zewnętrznych i wymienimy urządzenie grzewcze wytwarzające ciepło i wodę użytkową o określonej temperaturze, nie stworzymy tym samym budynku pasywnego, czyli takiego, który samodzielnie generuje energię potrzebną do ogrzewania i korzystania z bieżącej wody.

 

Czy wiesz, że…

Budynki pasywne projektowane są z uwzględnieniem wykorzystania konkretnej przestrzeni – brane są pod uwagę między innymi: usytuowanie względem stron świata, nasłonecznienie, ilość i kierunek wiatrów, poziom zamarzania gruntu i możliwość zastosowania na danym obszarze odnawialnych źródeł energii.

 

Ekologia na co dzień – jak oszczędzać wodę?

Świadomość ekologiczna, na którą składają się między innymi umiejętne segregowanie śmieci, zastosowanie energooszczędnych sprzętów AGD i oświetlenia oraz wymiana kotła na zużywający zamiast węgla biomasę, polega też na zastosowaniu wszelkich środków w celu uzyskania oszczędności wody. Na co warto zwrócić uwagę w tej kwestii?
Jeśli powodzeniem zakończyła się zmiana nawyków, polegająca na przykład na zakręcaniu strumienia nieużywanej wody w trakcie golenia, warto zastosować inne, zaawansowane technologicznie sposoby na dalsze ograniczanie ilości jej zużycia.

W tym celu warto:
- wymienić wannę na kabinę natryskową,
- zastosować nowoczesną armaturę z automatycznym ogranicznikiem wypływu strumienia wody,
- wylewkę baterii zlewozmywakowej wymienić na jednouchwytową i wyposażoną w perlator napowietrzający strumień wody dobywający się z wylewki.
Warto też zmienić sposób jej ogrzewania na bardziej efektywny, zwłaszcza jeśli pomiędzy urządzeniem ogrzewającym wodę użytkową, a wylewką lub słuchawką prysznica woda ma do przebycia długi dystans. W tym wypadku sprawdzi się ogrzewacz wody zasilany gazem lub energią elektryczną.

 

Czy wiesz, że…

W energooszczędnych budynkach wykorzystywana jest tzw. woda szara. Można ją stosować do celów użytkowych. Jest zanieczyszczona w minimalnym stopniu, pozwalającym na powtórne zastosowanie na przykład do podlewania ogrodu lub spłukiwania toalety.

 

 

Ekologia a zdrowie – zadbaj o świeże powietrze w domu

Wykorzystanie materiałów izolacyjnych i szczelnej stolarki okiennej i drzwiowej sprawia, że system naturalnej wymiany powietrza w budynku jest znacznie utrudniony. Jeśli jej nie wspomożemy w mechaniczny sposób, skutkować to będzie pogarszającą się jakością powietrza, którym oddychają mieszkańcy, a co za tym idzie – złym samopoczuciem i chorobami.

Przepływ powietrza przez pomieszczenia będzie bardziej efektywny, jeśli wspomożemy naturalną jego wymianę urządzeniami usytuowanymi na zakończeniach przewodów odprowadzających poza budynek zużyte powietrze – to wentylacja hybrydowa.
Innym, bardziej zaawansowanym technologicznie sposobem na świeże i zarazem ciepłe i tanie powietrze w pomieszczeniach jest zastosowanie wentylacji mechanicznej z rekuperacją, w wyniku działania której ciepło zawarte w zużytym, odprowadzanym powietrzu jest odzyskiwane.

Rozwiązanie to jest szczególnie korzystne dla osób podatnych na alergie układu oddechowego, ponieważ powietrze doprowadzane do pomieszczeń jest uzdatniane za pomocą filtrów likwidujących i zatrzymujących szkodliwe alergeny.

 

energia słoneczna

 

Wykorzystanie źródeł odnawialnych w budynku ekologicznym

Instalacja elektryczna, grzewcza i wytwarzająca ciepłą wodę użytkową w budynku ekologicznym chociaż oparte są o działanie umieszczonego w kotłowni urządzenia grzewczego, wspomagane są nowoczesnymi technologiami umożliwiającym czerpanie dodatkowej energii ze źródeł odnawialnych.

Przykładami tego są:
- domowe elektrownie wiatrowe,
- umieszczone na dachu budynku panele fotowoltaiczne,
- pompa ciepła wykorzystująca wyższą temperaturę z wnętrza ziemi,
- odzyskiwanie ciepła z zużytego powietrza kierowanego poza budynek.
Systemy te wspomagają istniejące domowe instalacje, niekiedy tylko je całkowicie zastępując – przykładem jest ciepło użytkowane do ogrzewania wody latem, kiedy zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania pomieszczeń spada do zera.

 

Czy wiesz, że…

Warunki geograficzne, jakie panują na terenie Polski znacznie utrudniają wybudowanie w pełni efektywnego budynku pasywnego, i chociaż takie budowle powstają, wciąż stanowią niewielki odsetek wśród dokonań współczesnego budownictwa mieszkaniowego.

 

Zamiast budynku pasywnego – energooszczędny

Do zbudowania domu energooszczędnego warto użyć specjalistycznych materiałów budowlanych, między innymi do postawienia ścian o małym współczynniku przenikalności cieplnej i do wykonania skutecznej izolacji.

Korzystając z założeń projektowania budynków pasywnych, na etapie planowania wyglądu domu można uwzględnić między innymi:
- zwartą kubaturę, co zminimalizuje ryzyko powstawania mostków termicznych,
- zastosowanie obszernych przeszkleń po stronie południowej i zachodniej. Sprzyja to nie tylko lepszemu doświetleniu wnętrz światłem naturalnym, ale również ograniczeniu używania energii do oświetlania pomieszczeń i wspomaga jakość ogrzewania.

 

budownictwo ekologiczne