Zaostrzające się normy dla kotłów grzewczych, a także zwiększające się z roku na rok zjawisko smogu sprawiają, że urządzenia wytwarzające ciepło i ciepłą wodę użytkową poddawane są wymianie na bardziej ekologiczne. Jaki kocioł wybrać, aby nie zatruwać środowiska i jednocześnie ogrzewać dom w zgodzie z domowym budżetem?

 

Ogrzewanie ekologiczne a tradycyjne

Problem smogu, który dotyczy wielu polskich miast, staje się z roku na rok coraz bardziej palący. Przekraczane wielokroć normy stężenia szkodliwych substancji powstają w nieefektywnych piecach starego typu, a także na skutek spalania materiałów nie przeznaczonych do domowej utylizacji, czyli wszelkiego rodzaju śmieci czy starych, politurowanych i lakierowanych mebli.

 

kociol

 

Jedynym pozytywnym efektem kontaktu ze smogiem jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń, jakie niesie nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych i zainteresowanie korzyściami, jakie daje wymiana starych pieców i kotłów na modele nowsze, bardziej efektywne, spełniające obowiązujące obecnie normy.

 

2018 r – nowe normy dla kotłów grzewczych

Chociaż wciąż można kupować i instalować kotły nie gwarantujące powstawania czystych spalin, sytuacja ta zmieni się 1 lipca 2018 roku. Od tego dnia niezgodne z przepisami będzie zakupienie i zainstalowanie kotła do 500 kW o piątej i niższej klasie emisyjności.

Jeszcze przed tym terminem Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyasygnuje kolejne kwoty przeznaczone na dofinansowywanie i częściową refundację kosztów wymiany starych urządzeń na nowe, spełniające restrykcyjne normy emisyjności. Zwiększy się więc liczba programów pomocowych, które oferują poszczególne wojewódzkie fundusze ochrony środowiska.

 

Piec zgodny z ekologią

Osoby zainteresowane wymianą użytkowanego obecnie urządzenia grzewczego na nowe, bardziej ekologiczne, mają wiele możliwości wyboru. Trudno w tym miejscu polecić uniwersalne i najlepsze dla wszystkich rozwiązanie. Dlaczego?

Rezygnacja ze starego kotła i decyzja co do modernizacji systemu ogrzewania lub wybór nowego modelu urządzenia to kwestia indywidualna, związana między innymi z możliwością zakupu ekologicznych paliw w korzystnej cenie, dostępnością infrastruktury sieci ciepłowniczej miejskiej i sieci gazowej czy ograniczeniami technologicznymi i architektonicznymi, jakie występują w konkretnych budynkach.

Spośród możliwości, jakie rysują się przed osobami wymieniającymi piece i kotły, wyróżnić należy:
- zakup kotła na to samo paliwo, co stosowane obecnie, ale o większej efektywności spalania i mniejszej emisyjności,
- wymiana urządzenia na kocioł opalany ekologicznym paliwem, takim jak pellet lub biomasa,
- rezygnacja z kotła na paliwo stałe na korzyść kondensacyjnego kotła gazowego,
- całościowa reorganizacja systemu ogrzewania z uwzględnieniem zastosowania pompy ciepła i systemów wspomagających jej działanie: rekuperacji, czyli odzysku ciepła z wentylacji mechanicznej pracującej w obiegu zamkniętym, a także ogniw fotowoltaicznych.

 

kociol grzewczy

 

Nowoczesne urządzenia grzewcze

Wymiana użytkowanych od dekad kotłów węglowych i rezygnacja z najtańszych – i najbardziej zanieczyszczonych – typów paliwa węglowego, czyli flotu i miału, okaże się korzystna dla właściciela w zakresie automatyzacji obsługi urządzenia. Nowoczesne kotły na paliwa stałe, choć nie całkowicie bezobsługowe, jak nowoczesne pompy ciepła, dzięki wykorzystaniu podajników wymagają sporadycznego odwiedzania domowych kotłowni.

 

ogrzewanie ekologiczne

 

Unowocześnione konstrukcje urządzeń grzewczych i powiązanie ich z różnymi czujnikami pozwalają lepiej kontrolować proces spalania i zautomatyzować go z uwzględnieniem aury panującej na zewnątrz domu. System tego typu pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury w pomieszczeniach w sposób ekologiczny i ekonomiczny zarazem, ponieważ ilość opału potrzebnego do efektywnej pracy kotła jest mniejsza.